HUANGGANG HUANGZHOU XIANGHUI TEXTILES CO.,LTD.

HUANGGANG HUANGZHOU XIANGHUI TEXTILES CO.,LTD.

P.O.P. Bandage

Material:Absorbent cotton gauze and plaster of paris

Color:White

Solidifying time : 4 to 8 minutes

Size: length: 2.7m,3m,4.6m

width : 5cm, 7.5cm,10cm,12.5cm,15cm ,20cm


Tags:

Customer Service

Contact Person: Xiaoli Jin
Tel: +86-27-85564221
Fax: +86-27-85564331

MSN:
yuan1029yuan@hotmail.com

Skype:
Call me!yuan.yuan.xh

E-mail:
hzxianghui@vip.sina.com, jinxiaoli52@163.com
Close