HUANGGANG HUANGZHOU XIANGHUI TEXTILES CO.,LTD.

HUANGGANG HUANGZHOU XIANGHUI TEXTILES CO.,LTD.

Fabric Plaster

Elasticy available

Material:fabric etc.

Package: simple package, and with plastic spool andplastic cover package.

FabricPlaster


Tags:

Customer Service

Contact Person: Xiaoli Jin
Tel: +86-27-85564221
Fax: +86-27-85564331

MSN:
yuan1029yuan@hotmail.com

Skype:
Call me!yuan.yuan.xh

E-mail:
hzxianghui@vip.sina.com, jinxiaoli52@163.com
Close